Menu

Përurohet murali “Shtojzovalle” në Mitrovicë

Në kuadër të Green Fest 10 e nën sloganin “The past, the present, the change” si thirrje për të zbutur pabarazitë në shoqërinë tonë, është trajtuar edhe pabarazia gjinore. Andaj, me qëllim të shtimit të prezencës së gruas në artet vizuele me fokus në hapësirat publike, Green Fest e ZaNA vijnë me muralin ‘”Shtojzovalle”.

Ky mural është iniciuar nga Fondacioni Dhemetra, në kuadër të Festivalit të Letërsisë “ZaNa” dhe ka gjetur mbështetjen e Green Fest 10. Murali i titulluar “Shtojzovalle” ka për autor, artistin artistin mitrovicas Sabri Behramaj.

Green Fest 10 është mbështetur financiarisht nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë- SDC, Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, si dhe sponzori kryesor: Raiffeisen Bank Kosova

English version

Inaguration of “Shtojzovalle” Mural in Mitrovica

Within the Green Fest 10 and under the slogan “The past, the present, the change” as a call to reduce inequalities in our society, gender inequality was also addressed. Therefore, in order to increase the presence of women in the visual arts with a focus on public spaces, Green Fest and ZaNA come up with the mural “Shtojzovalle”.

This mural was initiated by the Dhemetra Foundation, within the Literature Festival “ZaNa” and has found the support of Green Fest 10. The mural entitled “Shtojzovalle” is authored by Mitrovica artist Sabri Behramaj.

Green Fest 10 is financially supported by: Swiss Cooperation Office in Kosovo – SDC, Ministry of Culture, Youth and Sports, as well as the main sponsor: Raiffeisen Bank Kosova.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP