Menu

2023 ANNUAL REPORT OF 7ARTE

7Arte has published its annual report of cultural projects for the year 2023. The report contains detailed information about the cultural projects that were implemented during the year, as well as the economic impact and the quantitative impact of these projects.

The report also publishes important news related to the field of culture. 7Arte encourages all those interested in more information related to the cultural program of 7Arte, to download the annual report at the link below.

___________

Shqip:

7Arte ka publikuar raportin e saj vjetor të projekteve kulturore të realizuara gjatë vitit 2023. Raporti përmban informacione të detajuara rreth projekteve kulturore e edukative që janë zbatuar gjatë vitit, si dhe impaktin ekonomik dhe ndikimin sasior të këtyre projekteve.

Në raport gjithashtu publikohen lajme të rëndësishme të lidhura me fushën e kulturës. 7Arte inkurajon të gjithë ata që janë të interesuar për më shumë informacione rreth programit vjetor të 7Arte, të shkarkojnë apo shfletojnë raportin vjetor në linkun më poshtë.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP