Menu

STRUKTURA ORGANIZATIVE E ORGANIZATËS  7ARTE

 

BORDI:

Blendar Cana – Kryesues e Bordit

Valmira Baruti – Anëtare e Bordit

Nora Prekazi –  Anëtare e Bordit

Besim Pllana – Anëtare e Bordit

Berat Hasani – Anëtare e Bordit

 

KRYESIA E KUVENDIT

Naser Hajdari – Kryesues i Kuvendit

 

STAFI

Lulzim Hoti – Drejtor Ekzekutiv

Berna Xhamajli – Zyrtare Financiare

Lulzim Hakaj – Menaxher Programi

Erzen Isufi – Asistent Financiar dhe për Logjistikë

Blerinda Veliu – Zyrtare për Analiza dhe Hulumtim

Rinor Kurshumliu – Koordinator i Programit Kulturor

 

  TOP