Menu

Partnerë/ Donatorë-Partners/Donators

 • DKRS/KK Komunal Mitrovicë
 • Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë
 • GIZ – YES program
 • Ambasada e Norvegjisë
 • Ambasada e Luksemburgut
 • Ambasada e Holandës
 • Ambasada e Amerikës
 • Ambasada e Francës
 • Swiss Cooperation Office in Kosovo
 • Ministry of Foreign Affairs of Denmark
 • Culture for all – EU program
 • UNICEF – Lab Inovation
 • UNDP/ ABD
 • OHCHR
 • Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit
 • Ministria e Administrimit e Pushtetit Lokal
 • Ministria e Diasporës
 • CBM – Community Building Mitrovica
Rrjetëzimi/Networking
.
 Në nivel nacional/At the national level:
 • RROK – Rrjeti i organizatave kulturore në Mitrovicë
 • Forumi Kulturor – Rrjeti i Organizatave të Pavarura Kulturore
 • Platforma CiviKos

.

Në nivel ndërkombëtar/At the international level:
.
 • NISI MASA – European Network of Young Cinema
 • TEH Trans Europe Halles Rrjeti evropian i qendrave kulturore
 • YEE Youth Environment Europe Rrjeti evropian i organizatave mjedisore

Partnerët/Partners:

Rrjeti i Kinemasë së Re Evropiane NISI MASA.

Kontaktet e para të përfaqësuesve të 7arte me Rrjetin NISI MASA janë bërë në vitin 2005, me çrast “7arte” ka shpallur të hapur thirrjen për skenar nën temën “Qetësi” , ndërsa në vitin 2006 është pranuar si antare e po këtij rrjeti.

New European Cinema Network NISI MASA.

The first contacts of the 7arte representatives with the NISI MASA Network were made in 2005, when “7arte” announced open the call for a script under the theme “Calm”, while in 2006 it was accepted as a member of the same network.

 •     Albania-  First Step Association
 •     Austria –  kino5
 •     Belgjika – Ciné Script
 •     Bullgaria – Seven
 •     Kroacia – Palunko
 •     Kroacia – Kino Klub Zagreb
 •     Republika Çeke – Kino Praha
 •     Estonia – Nisi Masa Estonia
 •     Finlanda – Euphoria Borealis
 •     Franca – Nisi Masa France
 •     Gjermania – Munich Film Society
 •     Greece – Psarokokalo
 •     Hungaria – Cras tibi
 •     Italia – Franti Nisi Masa Italia
 •     Lithuania – Kaunas International Film Festival
 •     Luxembourg – Filmreakter
 •     Maqedonia – Cre8ive8
 •     Mali i zi – Cinemapolis
 •     Holanda – Breaking Ground
 •     Norvegjia – Filmcraft
 •     Portugaly – Fest
 •     Rusia – Generation Campus
 •     Rusia – Moviement
 •     Slovenia – PIFF
 •     Spanja – CINESTESIAS
 •     Suedia – Nisi Masa Sweden
 •     UK- Encounters
 •     Ukraine – CinemaHall
  TOP