Menu

Lansohet projekti 4 vjeçar “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile Mjedisore në Kosovë”

Ditën e djeshme u lansua projekti ynë më i ri “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile Mjedisore në Kosovë” (EECSOK)”.

Ngjarja përfshiu fillimin zyrtar të projektit dhe nënshkrimin e kontratës me partnerët tanë zbatues: Community Development Fund – CDFLet’s Do It Peja, EC Ma Ndryshe dhe Balkan Green Foundation.

Qëllimi kryesor i projektit është fuqizimi i organizatave partnere përmes rritjes së kapaciteteve të tyre për të adresuar sfidat në fushat përkatëse mjedisore, me synimin për të ndikuar në ndryshime pozitive dhe të qëndrueshme në mjedis.

Eng:

Yesterday, our newest project “Empowering Environmental Civil Society Organizations in Kosovo” (EECSOK) was launched.

The event included the official launch of the project and the signing of the contract with our implementing partners: Community Development Fund – CDFLet’s Do It Peja, EC Ma Ndryshe and Balkan Green Foundation.

The main goal of the project is to empower partner organizations through increasing their capacities to address challenges in relevant environmental fields, with the aim of influencing positive and sustainable changes in the environment.

Share this Post!

About the Author : luli


Related post

  TOP