Menu

7Arte në trajnimin “Training of Trainers for Empowering the Unheard”

Jemi të lumtur të ju njoftojmë se 7Arte, si një nga 42 organizatat anëtare të rrjetit YEE – Youth and Environment Europe, mori pjesë në trajnimin “Training of Trainers for Empowering the Unheard” në Budapest, Hungari. Ky program pesë-ditor synon të forcoj zërat e grupeve të margjinalizuara, për krijimin e një mjedisi më gjithëpërfshirës dhe për të nxitur rrjetet e aktivizmit për ndryshimet klimatike.
Së bashku do të vazhdojmë rrugëtimin tonë drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe më të ndritshme!

Eng:

We are happy to announce that 7Arte, as one of the 42 member organizations of the Youth and Environment Europe network, participated in the “Training of Trainers for Empowering the Unheard” training in Budapest, Hungary. This five-day program aims to strengthen the voices of marginalized groups, create a more inclusive environment and foster networks of climate change activism.
Together we will continue our journey towards a sustainable and brighter future!

Share this Post!

About the Author : luli


Related post

  TOP