Menu

Publikohet hulumtimi “Maskë ndaj pabarazisë”

Pjesë e aktiviteteve të Green Fest 10, ishte edhe hulumtimi i
realizuar mbi gjendjen ekonomike dhe pabarazitë sociale në Mitrovicë. Andaj, si rezultat i hulumtimit të realizuar nga Besart Peci dhe Gjylisha Cena janë nxjerrë të dhëna me rëndësi për opinionin e gjerë.

Për më shumë luteni të shkarkoni raportin në vijim:

Green Fest (edicioni i 10’të) është mbështetur financiarisht nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë- SDC, Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, si dhe sponzoruar nga Raiffeisen Bank.
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e Organizatës “7Arte” dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i ndonjërit nga
përkrahësit.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP