Menu

7 Arte është organizatë kulturore, me zyre në Mitrovicë, e cila mbështetë artistët e rinj si dhe promovon e zhvillon kulturë të përbashkët Evropiane. 

7Arte përdor artin e kulturën si një forcë shtytëse drejtë gjithëpërfshirjes dhe krijimit të një regjioni sa më paqësor e të qëndrueshëm.

  TOP