Menu

Rikthe rrënjët në atdheun tënd

7Arte në mbështetje të Ministrisë së Diasporës, organizon aktivitetin “Diaspora gjelbëron vendlindjen” me moton: “Rikthe rrënjët në atdheun tënd”

Qëllimi i projektit:

Të rrisim rolin e diasporës në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit të Mitrovicës duke sjellë investime dhe përvojat e tyre në përmirësimin e mjedisit. Si fillim, synojmë të sigurojmë dhe mbjellim 300 fidane, në zonat më të ndjeshme mjedisore në rajon. Bashkatdhetarët tanë nga mërgata, si dhe gjithë qytetarët vullnetmirë, mund të japin kontributin e tyre përmes:

Blerjes së fidanëve/drunjve të gjelbër

Blerjes së çantave nga material i ricikluar

Blerjes së fanellave apo butonëve

Këto do të ekspozohen në qendër të qytetit të Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Skenderajt nga 15-Korrik deri me 31 Korrik 2015.

Për më shumë informata, kontribuesit potencial mund të na kontaktojnë drejtpërdrejtë në:

Zyret e organizatës 7Arte, apo

+386 (0)49 880 304

[email protected]

Mjetet financiare nga të gjitha blerjet do të alokohen në fondin për blerjen e drunjve të gjelbër për shkollën, çerdhen, parkun apo zonën e gjelbër në vendlindjen tuaj.

7Arte me ndihmën e partnerëve, synon që ky projekt të zgjerohet në nivel nacional me qëllim të përmirësimin e mjedisit në gjithë vendin.

 

7Arte në mbështetje të Ministrisë së Diasporës, organizon aktivitetin “Diaspora gjelbëron vendlindjen” me moton:

“Rikthe rrënjët në atdheun tënd”

Qëllimi i projektit:

Të rrisim rolin e diasporës në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit të Mitrovicës duke sjellë investime dhe përvojat e tyre në përmirësimin e mjedisit.

Si fillim, synojmë të sigurojmë dhe mbjellim 300 fidane, në zonat më të ndjeshme mjedisore në rajon. Bashkatdhetarët tanë nga mërgata, si dhe gjithë qytetarët vullnetmirë, mund të japin kontributin e tyre përmes:

Blerjes së fidanëve/drunjve të gjelbër
Blerjes së çantave nga material i ricikluar
Blerjes së fanellave apo butonëve
Këto do të ekspozohen në qendër të qytetit të Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Skenderajt nga 15-Korrik deri me 31 Korrik 2015. Për më shumë informata, kontribuesit potencial mund të na kontaktojnë drejtpërdrejtë në:

Zyret e organizatës 7Arte, apo

+386 (0)49 880 304

[email protected]

Mjetet financiare nga të gjitha blerjet do të alokohen në fondin për blerjen e drunjve të gjelbër për shkollën, çerdhen, parkun apo zonën e gjelbër në vendlindjen tuaj.

7Arte me ndihmën e partnerëve, synon që ky projekt të zgjerohet në nivel nacional me qëllim të përmirësimin e mjedisit në gjithë vendin.

7Arte në mbështetje të Ministrisë së Diasporës, organizon aktivitetin “Diaspora gjelbëron vendlindjen” me moton: “Rikthe rrënjët në atdheun tënd”

Qëllimi i projektit:

Të rrisim rolin e diasporës në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit të Mitrovicës duke sjellë investime dhe përvojat e tyre në përmirësimin e mjedisit. Si fillim, synojmë të sigurojmë dhe mbjellim 300 fidane, në zonat më të ndjeshme mjedisore në rajon. Bashkatdhetarët tanë nga mërgata, si dhe gjithë qytetarët vullnetmirë, mund të japin kontributin e tyre përmes:

Blerjes së fidanëve/drunjve të gjelbër

Blerjes së çantave nga material i ricikluar

Blerjes së fanellave apo butonëve

Këto do të ekspozohen në qendër të qytetit të Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Skenderajt nga 15-Korrik deri me 31 Korrik 2015.

Për më shumë informata, kontribuesit potencial mund të na kontaktojnë drejtpërdrejtë në:

Zyret e organizatës 7Arte, apo

+386 (0)49 880 304

[email protected]

Mjetet financiare nga të gjitha blerjet do të alokohen në fondin për blerjen e drunjve të gjelbër për shkollën, çerdhen, parkun apo zonën e gjelbër në vendlindjen tuaj.

7Arte me ndihmën e partnerëve, synon që ky projekt të zgjerohet në nivel nacional me qëllim të përmirësimin e mjedisit në gjithë vendin.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP