Menu

Partnerë/ Sponzorë

 • DKRS/KK Komunal Mitrovicë
 • Ambasada e Norvegjisë
 • Ambasada e Luksemburgut
 • Ambasada e Holandës
 • Ambasada e SHBA-es
 • Ambasada e Francës
 • Culture for all – EU program
 • UNICEF – Lab Inovation
 • UNDP/ ABD
 • OHCHR

Anëtare

 • Rrjeti i Organizatave të Kulturës të Pavarur të Kosovës – “Forumi Kulturor
 • Rrjeti i Kinemasë së Re Evropiane “NISI MASA”
 • Platforma CiviKos

Partnerët:

Rrjeti i Kinemasë së Re Evropiane NISI MASA.

Kontaktet e para të përfaqësuesve të 7arte me Rrjetin NISI MASA janë bërë në vitin 2005, me çrast “7arte” ka shpallur të hapur thirrjen për skenar nën temën “Qetësi” , ndërsa në vitin 2006 është pranuar si antare e po këtij rrjeti.

 •     Albania-  First Step Association
 •     Austria –  kino5
 •     Belgjika – Ciné Script
 •     Bullgaria – Seven
 •     Kroacia – Palunko
 •     Kroacia – Kino Klub Zagreb
 •     Republika Çeke – Kino Praha
 •     Estonia – Nisi Masa Estonia
 •     Finlanda – Euphoria Borealis
 •     Franca – Nisi Masa France
 •     Gjermania – Munich Film Society
 •     Greece – Psarokokalo
 •     Hungaria – Cras tibi
 •     Italia – Franti Nisi Masa Italia
 •     Lithuania – Kaunas International Film Festival
 •     Luxembourg – Filmreakter
 •     Maqedonia – Cre8ive8
 •     Mali i zi – Cinemapolis
 •     Holanda – Breaking Ground
 •     Norvegjia – Filmcraft
 •     Portugaly – Fest
 •     Rusia – Generation Campus
 •     Rusia – Moviement
 •     Slovenia – PIFF
 •     Spanja – CINESTESIAS
 •     Suedia – Nisi Masa Sweden
 •     UK- Encounters
 •     Ukraine – CinemaHall
  TOP