Menu

7 Arte shpallë dy vende të lira pune

Pozita: Asistent/e Administrate Lokacioni: Mitrovicë Lloji i kontratës: Me orar të plotë Kohëzgjatja: 12 muaj (me mundësi vazhdimi) Raporton tek: Drejtori Ekzekutiv 7 Arte është organizatë jo-qeveritare kulturore, e cila mbështetë artistët e rinjë, si dhe promovon e zhvillon kulturë të përbashkët Evropiane. 7Arte synon që përmes artit dhe kulturës, si forca shtytëse, të krijojë një regjion […]

read more

“Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore”

Eng below Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore Drejtori i 7Arte z.Lulzim Hoti, mori pjesë si panelist në tryezën e organizuar nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore me temën “Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore”, e organizuar me datë 21.12.2021. Kjo tryezë është konceptuar në tre panele me katër folës për secilin […]

read more

Partneriteti Publik Qytetar për Qeverisje Inovative të Infrastrukturës Publike

Eng below Partneriteti Publik Qytetar për Qeverisje Inovative të Infrastrukturës Publike Drejtori i 7Arte, z. Lulzim Hoti ishte një nga 4 panelistët në panelin “Networks” (“Rrjetet”) të organizuar gjatë ditës së dytë të konferencës “Public Civic Partnership for Reforming Cultural Governance in Kosovo”, në qytetin e Pejës, me datën 14 dhjetor 2021. Bashkëpanelistë ishin Tihana […]

read more

“Le të flasim për qëndrueshmërinë dhe ndryshimet klimatike”

Eng below Le të flasim për qëndrueshmërinë dhe ndryshimet klimatike  Drejtori i 7Arte z.Lulzim Hoti, mori pjesë si panelist në temën “Le të flasim për qëndrueshmërinë dhe ngrohjen globale”, e cila u organizua mbrëmë në hapësirat e ICK-së (Innovation Center Kosovo).  Në këtë panel disukutimi morën pjesë edhe znj.Barrie Freeman – Zëvendës Përfaqësuesja Speciale e […]

read more

101 Shkallët – drejt skenës

Eng below: “101 Shkallët” është një event i organizuar nga 7ARTE. Ky event shërben për promovimin e talentëve të rinj. “101 Shkallët” ofron skenën dhe paisjet e nevojshme për muzikantët, poetët dhe artistët vizual të Kosovës, me qëllim që ata të rriten drejt një karriere të qëndrueshme në art. Përveq ndihmës në aspektin teknik, “101 […]

read more

Game night – argëtuese e shoqëruese

Eng below: “Game Night” – është një ndër eventet e organizuara nga 7 ARTE. Ky organizim i përjavshëm përfshin lojëra, pije dhe aktivitete të ndryshme që shërbejnë për t’i argëtuar të rinjtë e qytetit të Mitrovicës. Në këtë evente, të rinjtë mund të dëfrehen me lojëra të tavolinës si: Shah, Monopoly, Uno, Domino, Lojë me […]

read more

Ndriten hapësirat publike me art ndriçues në Mitrovicë

Eng below: Hapet projekti Stardust-Memory nga Sophie Guyot në Mitrovicë Drita e yjeve shihet edhe mijëra vjet pasi ata janë shuar, kështu edhe në Mitrovicë, kujtimet e disa të vdekurve do të shndritin netëve bashkë me hënën.  Ky është koncepti i artistes zvicrane Sophie Guyot për projektin e saj Stardust-Memory, të cilin e hapi me […]

read more

Takimi i parë në kuadër të iniciativës për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal       

Eng below: Takimi i parë në kuadër të iniciativës për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal        7Arte mori pjesë në takimin e parë për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal, që u mbajt me datë 11.11.2021 në Prishtinë, si iniciativë e organizatës YMCA në bashkëpunim të ngushtë me organizatën IPKO Foundation. […]

read more

Ripërtëritja e Quality Label

Eng below: Ripërtëritja e Quality Label Organizata 7 arte është e hapur për bashkëpunime me organizata të huaja dhe shkëmbim të të rinjëve entuziastë për të ndarë e përfituar përvoja e shakthtësi të reja. Andaj, 7 arte është nderuar me faktin e ripërtëritjes së Quality Label (Etiketa e Cilësisë). Rrjedhimisht organizata është e kualifikuar për […]

read more

Mbështetje për organizatat aktive në Programin e Korpusit të Solidaritetit Evropian në Ballkanin Perëndimor

Eng below Mbështetje për organizatat aktive në Programin e Korpusit të Solidaritetit Evropian në Ballkanin Perëndimor Përfaqësuesi i 7Arte mori pjesë në takimin vjetor “Mbështetje për organizatat aktive në Programin e Korpusit Evropian të Solidaritetit në Ballkanin Perëndimor”, organizuar nga SALTO South East Europe. Pjesëmarrës nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina […]

read more
Showing 51 to 60 of 156 results
  TOP