Menu

7Arte mbështetet nga programi EJA

Eng below 7Arte mbështetet nga programi EJA 7Arte është njëra nga organizatat që kanë përfituar grant institucional nga programi EJA Kosovë. EJA Kosovë është program i KCSF-së që mbështet nismat e shoqërisë civile përmes granteve dhe ndërtimit të kapaciteteve me synimin e përgjithshëm për t’i kontribuar një shoqërie demokratike e gjithëpërfshirëse në Kosovë në rrugën […]

read more

Rinia mitrovicase për trashëgiminë kulturore

Eng below Rinia mitrovicase për trashëgiminë kulturore Ka filluar implementimi i projektit “Rinia për trashëgiminë kulturore” i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit përmes pakos së ringjalljes ekonomike në departamentin e Kulturës dhe të Trashëgimisë Kulturore. Ky projekt ka për qëllim mbrojtjen dhe promovimin e Trashëgimisë Kulturore, duke mundësuar gjithëpërfshirje dhe fuqizimin e […]

read more

7 Arte shpallë dy vende të lira pune

Pozita: Asistent/e Administrate Lokacioni: Mitrovicë Lloji i kontratës: Me orar të plotë Kohëzgjatja: 12 muaj (me mundësi vazhdimi) Raporton tek: Drejtori Ekzekutiv 7 Arte është organizatë jo-qeveritare kulturore, e cila mbështetë artistët e rinjë, si dhe promovon e zhvillon kulturë të përbashkët Evropiane. 7Arte synon që përmes artit dhe kulturës, si forca shtytëse, të krijojë një regjion […]

read more

“Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore”

Eng below Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore Drejtori i 7Arte z.Lulzim Hoti, mori pjesë si panelist në tryezën e organizuar nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore me temën “Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore”, e organizuar me datë 21.12.2021. Kjo tryezë është konceptuar në tre panele me katër folës për secilin […]

read more

Partneriteti Publik Qytetar për Qeverisje Inovative të Infrastrukturës Publike

Eng below Partneriteti Publik Qytetar për Qeverisje Inovative të Infrastrukturës Publike Drejtori i 7Arte, z. Lulzim Hoti ishte një nga 4 panelistët në panelin “Networks” (“Rrjetet”) të organizuar gjatë ditës së dytë të konferencës “Public Civic Partnership for Reforming Cultural Governance in Kosovo”, në qytetin e Pejës, me datën 14 dhjetor 2021. Bashkëpanelistë ishin Tihana […]

read more

“Le të flasim për qëndrueshmërinë dhe ndryshimet klimatike”

Eng below Le të flasim për qëndrueshmërinë dhe ndryshimet klimatike  Drejtori i 7Arte z.Lulzim Hoti, mori pjesë si panelist në temën “Le të flasim për qëndrueshmërinë dhe ngrohjen globale”, e cila u organizua mbrëmë në hapësirat e ICK-së (Innovation Center Kosovo).  Në këtë panel disukutimi morën pjesë edhe znj.Barrie Freeman – Zëvendës Përfaqësuesja Speciale e […]

read more

101 Shkallët – drejt skenës

Eng below: “101 Shkallët” është një event i organizuar nga 7ARTE. Ky event shërben për promovimin e talentëve të rinj. “101 Shkallët” ofron skenën dhe paisjet e nevojshme për muzikantët, poetët dhe artistët vizual të Kosovës, me qëllim që ata të rriten drejt një karriere të qëndrueshme në art. Përveq ndihmës në aspektin teknik, “101 […]

read more

Game night – argëtuese e shoqëruese

Eng below: “Game Night” – është një ndër eventet e organizuara nga 7 ARTE. Ky organizim i përjavshëm përfshin lojëra, pije dhe aktivitete të ndryshme që shërbejnë për t’i argëtuar të rinjtë e qytetit të Mitrovicës. Në këtë evente, të rinjtë mund të dëfrehen me lojëra të tavolinës si: Shah, Monopoly, Uno, Domino, Lojë me […]

read more

Ndriten hapësirat publike me art ndriçues në Mitrovicë

Eng below: Hapet projekti Stardust-Memory nga Sophie Guyot në Mitrovicë Drita e yjeve shihet edhe mijëra vjet pasi ata janë shuar, kështu edhe në Mitrovicë, kujtimet e disa të vdekurve do të shndritin netëve bashkë me hënën.  Ky është koncepti i artistes zvicrane Sophie Guyot për projektin e saj Stardust-Memory, të cilin e hapi me […]

read more

Takimi i parë në kuadër të iniciativës për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal       

Eng below: Takimi i parë në kuadër të iniciativës për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal        7Arte mori pjesë në takimin e parë për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal, që u mbajt me datë 11.11.2021 në Prishtinë, si iniciativë e organizatës YMCA në bashkëpunim të ngushtë me organizatën IPKO Foundation. […]

read more
Showing 41 to 50 of 148 results
  TOP