Menu

7 Arte nënshkruan Marrëveshje Mirëkuptimi me Fakultetin e Arkitekturës- Universiteti Hasan Prishtina

Me kënaqësi ju njoftojmë se 7 Arte ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi me Fakultetin e Arkitekturës-Universiteti i Prishtinës. Qëllimi i kësaj marrëveshje është inkurajimi dhe forcimi i partneriteteve akademike, zgjerimi dhe përforcimi i programeve hulumtuese e profesionale, në frymën tashmë të vendosur përmes projektit të përbashkët “Mitrovica 2022”.

Gjithashtu, qëllim mbetet nxitja e mëtejme e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve, veçanërisht në disiplinat e ruajtjes dhe zhvillimit të trashëgimisë kulturore urbane, me synimin që të ofrohen zgjidhje përmes qasjeve ndër-disiplinare dhe ndër-sektoriale.

Eng below:

7 Arte has signed a Memorandum of Understanding with Faculty of Architecture- University of Prishtina

We are pleased to announce that 7 Arte has signed a Memorandum of Understanding with the Faculty of Architecture – University of Prishtina. Through this cooperation both parties aim to establish and strengthen the academic partnerships, the expansion and reduction of the research and professional program, in the clear spirit of the joint project “Mitrovica 2022”.

This cooperation will enable the fusion of the capacities and resources of both parties to offer solutions through inter-disciplinary and inter-sectoral approaches, especially in the disciplines of preservation and development of urban cultural heritage.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP