Menu

7 Arte nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi me Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”

Me kënaqësi ju njoftojmë se 7 Arte ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Gjatë një takimi frytdhënës të drejtorit të organizatës 7 Arte, z.Lulzim Hoti së bashku me Rektorin e këtij Universiteti z. Alush Musaj, si dhe në prani të përfaqësueses së Parlamentit të Studentëve, znj. Ariona Rushiti, palët u dakorduan të lidhin Memorandum Bashkëpunimi, me qëllim të bashkërendimit të aktiviteteve si dhe promovimit të përpjekjeve të përbashkëta të të dy institucioneve në sferën e avancimit të çështjeve me interes reciprok.

Eng Below:

We are pleased to announce that 7 Arte has signed a Memorandum of Cooperation with the University of Mitrovica “Isa Boletini”.

During a fruitful meeting, between the director of the 7 Arte Mr. Lulzim Hoti, and the Rector of “Isa Boletini” University, Mr. Alush Musaj, as well as in the presence of the representative of the Student Parliament, Mrs. Ariona Rushiti, the parties agreed to sign a Memorandum of Cooperation, with the aim of coordinating activities as well as promoting the efforts of both institutions in the field of advancing issues of mutual interest.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP