Menu

Trajnime për ngritje të kapaciteteve

Me më shumë se 12 vjet eksperiencë, ne mund t’ju ndihmojmë që të krijoni programe trajnimi të nivelit të lartë që përshtaten me nevojat e ekipit dhe organizatës suaj. Trajnimi dhe punëtoritë mund të përshtaten me organizatat publike, organizatat kulturore, grupet e komunitetit ose bizneset në nivel lokal e kombëtar. Trajnerët tanë tashmë janë të certifikuar në organizimin dhe fasilitimin e trajnimeve në tema të ndryshme si:

Shkrimi i projekt propozimit

Negociimi

Lidershipi dhe llojet e tij

Menaxhimi i projekteve

Arti i komunikimit

Roli i OJQ-ve dhe mediave,

Menaxhim i konfliktit

Ngritja e fondeve

Stop and Act Show

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP