Menu

Këndi Kreativ – hapësirë punuese/CREATIVE CORNER – WORKING SPACE

Këndi Kreativ – hapësirë e cila mund të shfrytëzohet për aktivitete të haupra dhe mbyllura kulturore, duke filluar si: promovim libri, net poetike, prezantime, debate, trajnime e mundësi të tjera. Hapësira e brendshme zë deri në 60 persona, posedon një mini-bar për pije të ndryshme si dhe terracën ku zhvillohen aktivitete të ndryshme kulturore.

Në “Këndin Kreativ” mund ta shfrytëzoni bibliotekën e 7Arte dhe të lexoni libra e revista të zhanreve dhe gjuhëve të ndryshme apo edhe t’i huazoni për afate të caktuara kohore. 7Arte në kuadër të hapësirës së vet ju ofron pajisje të video-projektimit dhe zërimit për nevoja të aktiviteteve të mbyllura dhe në ambient të hapur, si dhe qasje të vazhdueshme në internet.

English version:

Creative Corner – space which can be used for open and closed cultural activities, starting as: book promotion, poetry nights, presentations, debates, trainings and other opportunities. The interior space occupies up to 60 people, has a mini-bar for various drinks and the terrace where various cultural activities take place.

In the “Creative Corner” you can use the 7Arte library and read books and magazines of different genres and languages or even borrow them for certain periods of time. 7Arte within its space offers video-projection and audio equipment for indoor and outdoor activities, as well as continuous internet access.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP