Menu

Tour / Shëtitje informuese

Stafi ynë tashmë ka një eksperiencë të madhe në pritjen, shetitjen dhe informimin e turistëve që parapëlqejnë të vizitojnë regjionin e Mitrovicës. Andaj, ne ofrojmë ture për individ dhe grupe organizuara, duke ju ofruar qasje alternative mbi qytetin dhe rrethinën e Mitrovicës.

Disa prej pakove turistike janë:

Tur Industrial

Tur Rural dhe kulturor

Tur edukativ e ndër-kulturor

Për më shumë informata, luteni ta kontaktoni në [email protected]

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP