Menu

Portfolio e 7Arte

Portfolioja e 7Arte përfshin një gamë të gjerë projektesh kulturore, programin vjetor, në zhvillimin e projekteve të artit . Kjo portfolio tregon se 7Arte është një institucion i përkushtuar për të krijuar mundësi dhe shtrirje për zhvillimin e kulturës së vendit tonë.

Duke shfletuar këtë portfolio, ju do të keni mundësinë të njiheni me projekte dhe veprimtari të kulturës të cilat kanë ndikuar në rritjen dhe përhapjen e kulturës në vend.

Eng:

The portfolio of 7Arte includes a wide range of cultural projects, the annual program, in the development of art projects. This portfolio shows that 7Arte is an institution dedicated to creating opportunities and scope for the development of the culture of our country.

Browsing this portfolio, you will have the opportunity to get to know cultural projects and activities that have influenced the growth and spread of culture in the country.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP