Menu

Annual Report of 7Arte for 2022

7Arte has published its annual report of cultural projects for the year 2022. The report contains detailed information about the cultural projects that were implemented during the year, as well as the economic impact and the quantitative impact of these projects.

The report also publishes important news related to the field of culture. 7Arte encourages all those interested in more information related to the cultural program of 7Arte, to download the annual report at the link below.

More about Financial report, check this link

___________

Shqip:

7Arte ka publikuar raportin e saj vjetor të projekteve kulturore të realizuara gjatë vitit 2022. Raporti përmban informacione të detajuara rreth projekteve kulturore e edukative që janë zbatuar gjatë vitit, si dhe impaktin ekonomik dhe ndikimin sasior të këtyre projekteve.

Në raport gjithashtu publikohen lajme të rëndësishme të lidhura me fushën e kulturës. 7Arte inkurajon të gjithë ata që janë të interesuar për më shumë informacione rreth programit vjetor të 7Arte, të shkarkojnë apo shfletojnë raportin vjetor në linkun më poshtë.

Më shumë për Raportin Financiar, vizitoni këtë link

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP