Menu

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË TË JASHTËM

Organizata 7Arte në kuadër të projektit “Zhvillimi i Strategjisë së 7Arte” hapë thirrjen për një (1) ekspert të jashtëm për fasilitimin e punëtorisë dhe hartimin e Strategjisë së Organizatës 7Arte.

Projekti “Zhvillimi i Strategjisë së 7Arte” mbështetur nga programi DSP, synon të arrijë këto rezultate:

  1. Partneritet i qëndrueshëm në mes institucioneve publike (Komunës së Mitrovicës) dhe shoqërisë civile në fushën e artit dhe kulturës.
  2. Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje në fushën e artit dhe kulturës.
  3. Kapacitete insititucionale të ngritura drejt qëndrueshmërisë së organizatës.
  4. Kapacitete të përmirësuara për strategjinë e organizatës

 

Termat e Referencës

Objektivi

Fasilitimi dhe mbështetja profesionale drejt hartimit të Strategjisë së Organizatës.

Detyrat

Eksperti/ja do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me stafin punues të organizatës 7Arte, për realizimin e detyrave të mëposhtme:

  • Fasilitimin e punëtorisë ( dy ditore) me stafin e brendshëm të organizatës
  • Përpilimi i agjendës punuese
  • Hartimin e Draft-Strategjisë
  • Rishikimi i dokumenteve punuese në vazhdimësi gjatë periudhës së zbatimit të projektit.

Organizata kontraktuese (7Arte) do t’u sigurojë ekspertit/es të gjithë informacionin/ dokumentet e nevojshme për t’u njohur me qëllim dhe përmbushjen e detyrave të mësipërme.

Periudha e zbatimit të detyrave

Punëtoria parashihet të mbahet me datën 12 dhe 13 Maj, 2018.

Kualifikimet dhe aftësitë e ekspertit/es:

– Të jetë i/e diplomuar në fushën përkatëse

– Njohja e mënyrës së operimit apo funksionimit të OJQ’ve;

– Eksperienca të mëparshme në draftimin e strategjive për nevoja të organizatave;

– Aftësi organizuese, planifikim dhe përmbushje të afateve kohore;

 

Mënyra e aplikimit

Të gjithë të interesuarit/at ftohen të dërgojnë CV-në, në adresën elektronike të 7Arte:

[email protected].

Pyetjet rreth kësaj thirrje dhe aplikimit mund t’i drejtoni poashtu tek adresa elektronike:

[email protected].

 

 APLIKIMI MBYLLET ME DATËN: 22 PRILL, 2018

 

  “Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – I financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”
.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP