Menu

Infinite Imagination: Create by Recreating – GreenFest 8

THIRRJE PËR ARTISTË/ CALL FOR ARTISTS

Sa e pakufishme është imagjinata juaj?

Së bashku, GreenFest 8 dhe Galeria KAE dëshirojnë të tregojnë artin e krijuar nga Ri-krijimi me objekte të gjetura dhe materiale të riciklueshme.

Na tregoni se si arti është pafundësisht i pakufishëm. Kjo është një thirrje e hapur për artistët (pa juri). 2D dhe veprat 3D të pranuara. Asnjë tarifë për aplikim.

Për më shumë informata luteni të lidheni me faqen e Galerisë KAE

______________________________

WHAT WE WANT

How unlimited is your imagination?

Together GreenFest 8 and the KAE Gallery want to show art created by RE-creating with found objects and recyclable materials. Show us how art is infinitely boundless. This is an open call for art (non-juried). 2D and 3D artworks accepted. No application fee.

For more information please connect to the KAE Gallery

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP