Menu

CC miqtë tuaj

“Këndi kreativ 7Arte” është një kafe-librari në katin e 6-të në objektin e ish-OSBE-së në Mitrovicë. “Këndi kreativ ” është në zemër të qytetit të Mitrovicës dhe udhëhiqet nga organizata jo-fitimprurëse kulturore 7arte. Ky është një vend-takim i hapur për të rinjtë të cilët mund të diskutojnë dhe të zhvillojnë idetë e tyre të reja në mënyrë që të bëjnë ndryshime pozitive në shoqëri, si në nivel lokal dhe atë global.

“Këndi Kreativ” është një hapësirë 120 metra katrore me tarracë, e dizejnuar për të sjellë së bashku të rinjtë të cilët mund të shprehin idetë dhe talentet e tyre. Në “KK” do të organizohen diskutime grupore, shfaqje të filmave, leksione, netë poetike, ekspozita të artistëve vendas, performime muzikore, ekspozita arti dhe po ashtu do iu jipet në shfrytëzim për ngjarje të vogla kulturore.Që prej dy vjetësh, 7arte në bashkëpunim me “Blackbirds Library” kanë operuar me bibliotekën me më shumë se 600 libra në shumë gjuhë, bibliotekë e cila do të jetë në dispozicion të mysafirëve në “KK”. Njëherit, Ambasada Franceze do të dhurojë për “Këndin Kreativ” një numër të konsiderueshëm të librave në gjuhën frënge.

Qendra “KK” do të lejojë që vizitorët të reflektojnë dhe të jenë të frymëzuar me ide kreative, ndërsa nga ana tjetër stafi nga “7arte” do t’i ndihmojë ata të zhvillojnë projekt propozimet e tyre. “Këndi Kreativ” përpiqet të paraqesë veprat e fundit të cilat reflektojnë një shumëllojshmëri të zhvillimeve artistike që ndodhin në vend, si dhe në shkallë kombëtare.

“KK” do të jetë i hapur për publikun duke filluar nga e shtuna 8 tetor 2011, si dhe ditëve tjera nga e hëna deri të shtunën me orar nga: 10:00-10:00

This project is supported by: Mitrovica Municipality, UNICEF-Innovation Lab Kosovo, NGO “PEN”, Blackbirds Library, French Embassy,  Liburnia.

“7Arte Creative Corner” is a Café library, located at the 6th floor of ex-OSCE building in Mitrovica. “7arte CC” is in the heart of Mitrovica town and it is run by a non-profit cultural organization 7arte.

This is a free meeting place for young people who might discuss and develop their innovative ideas in order to make positive social changes in local as well as global level.

 
“CC” is a 120 square foot space and terrace designed to bring together young people who might express their ideas and perform with their talents. “CC” will organize workshops, screenings of films with discussions, lectures, poetry nights, exhibitions of local artists, music performances, art exhibitions and host cultural activities.
 
Since two years, 7arte in cooperation with Blackbirds Library have been running the library with more than 600 books in many languages, which will be at the disposal of guests. The French Embassy is going to donate to the “Creative Corner” a number of books in French language.
 
 

 

“CC” centre will allow guests to reflect and be inspired with creative ideas, while on the other hand 7arte staff will help them develop their project proposals. “Creative Corner” strives to present recent works that reflect a variety of artistic developments occurring locally as well as internationally.

This project is supported by: Mitrovica Municipality, UNICEF-Innovation Lab Kosovo, NGO “PEN”, Blackbirds Library, French Embassy, and Liburnia

 

“7Arte Kreativni kutak” je kafe-knjižara na 6-spratu u bivšoj OEBS-a zgradi u Mitrovicu. “Kreativni kutak” se nalazi u srcu grada Mitrovice i vodi sa od organizacije ne-progitne kulturne 7arte. Ovo je otvoreni mesto za sastanke i mlade ljude koji mogu da diskutuju i razviju svoje nove ideje kako izvrsile pozitivne promene u drustvu, kako lokalno tako i globalno..

“Kreativni kutak” je prostor od120 kvadratnih metara sa terasom, i dizajniran da okupi mlade ljude koji mogu da izraze svoje ideje i talente. U “KK” održaće se grupne diskusije, premijere filmova, predavanja, noci poezija, izložbe lokalnih umetnika, muzičkih performansa, izložbi, a takođe će i na raspolaganju malih kulturnih dogadjana. Vec dve godine 7arte saradjuje sa “Blackbirds Library” I poslovali su sa bibliotekom sa preko 600 knjiga na mnogim jezicima, biblioteka koja će biti na raspolaganju gostima u “KK”. Istovremeno, Francuska ambasada ce donirati za “Kreative Korner” i bit značajan broj knjiga na francuskom jeziku.

Centar “KK” će omogućiti posetiocima da budu inspirisani pozitivnim idejama, dok ostalo osoblje iz “7arte” pomoći će im da razviju svoje predloge. “Kreativni kutak” nastoji da predstavi novije radove koji odražavaju različite umetnička dešavanja u zemlji, kao i nacionalno.

“CC” Bit ce otvorena za javnost pocevsi od subote, 8. oktobar 2011, a ostalim danima od ponedeljka do subote sa rasporedom od: 10:00 do 10:00

Ovaj projekat je podržan od strane: Mitrovice opštine, UNICEF-Innovation Lab Kosovo, NGO “PEN”, Blackbirds Library, French Embassy, i Liburnia.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP