Menu

Zgjidhen kopshtet më të mira

 Hapesira-me-e-mire-gjelberuese-shkollore

 Bazuar në nenin 17 pika (e), të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, neni 2,3,5 pika 5.3, neni 6, 50 pika 3,4,5; Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, neni 4, 5.2; Rregullores Komunale për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 02/2010; Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të OJQ “7 Arte” dhe Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve; Komuna e Mitrovicës të mërkurën ka shpall rezultatet e konkursit për projektin “Përzgjedhja e Kopshtit më të mirë në Mitrovicë për vitin 2014”.Për të realizuar këtë projekt, më parë dhe Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve në bashkëpunim me OJQ “7 Arte”, kanë përzgjedh komisionin vlerësues, detyrë e të cilit ka qenë pranimi dhe shqyrtimi i të gjitha aplikacioneve të kopshteve privateve dhe kopshteve të shkollave në Mitrovicë; analizimi i pamjeve të dërguara dhe dalja në vendshikim.
       

Komisioni ka gjatë punë së tij është bazuar në këto kritere: hapësira më e mirë e gjelbëruar, pastërtia dhe peizazhi, llojllojshmëria e bimëve dhe që pronari i kopshtit t’i takoj territorit administrativ të komunës së Mitrovicës.Gjatë punës së tij, komisioni ka shqyrtuar 14 aplikacione për kopshte private dhe janë vizituar të gjitha shkollat e Komunës së Mitrovicës dhe ën fund ka vlerësuar se kopshti më i mirë ishte ai i Ekrem Baranit, prandaj edhe i ndahet shpërblimi i parë, pastaj shpërblimin e dytë e fiton Rasim Aliu dhe të tretin Arbër Berisha. Hapësira më e mirë shkollore është shpallur ajo e shkolis së Shipolit, në vendin e dytë është renditur shkolla “Bedri Gjinaj” dhe në të tretin ajo “Migjeni”.

OJQ “7 Arte”, Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve dhe ndërmarrja “Agroserra” në Shipol, kanë ndarë shpërblime:për vendin e parë lule dhe bimë dekorues në vlerë prej 200 euro për vendin e parë, 150 euro për vendin e dytë dhe 100 euro për vendin e tretë. Mirënjohjet dhe shpërblimet përfituesve ua ka nda kryetari i Komunës, Agim Bahtiri, i cili më pastaj i ka vizituar hapësirat e shpërblyerea. Ai e ka vlerësuar lartë nismën drejtuesit të OJQ “7 Arte”, Lulzim Hoti dhe të drejtorit Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve, Enver Uka, duke thënë se kanë bërë një punë të mirë, sepse me këtë i kontribuojnë ambientit më të mirë. “Unë kam jetuar për shumë vite në Holandë, ku ka më së shumti gjelbërim dhe ku ambientet e hapësirat janë përplot me lule e drunj dekorativ e të tjerë. Gjelbërimi u hapësirave dhe mirëmbajtje e tyre, jo vetëm në kopshtet private dhe në ambientet shkollore, por edhe në ato publike, është me interes për qytetarët dhe ne kësaj do i kushtojmë shumë rëndësi. Të gjitha projektet që kanë këtë qëllim, komuna do i përkrah pa rezervë”, ka thënë kryetari Bahtiri.Përfituesit e vendeve të para kanë falënderuar organizatorët për mundësinë që ju kanë krijuar për të garuar në këtë aktivitet ambiental, duke thënë se shpresojnë që me këtë do të nxiten edhe qytetarët tjerë që të mirëmbajnë hapësirat gjelbëruese përreth objekteve të tyre të banimit.

Ky projekt është inicuar nga OJQ 7arte, dhe për vitin dytë me rradhë ka marrë mbështetjen edhe të Komunës së Mitrovicës, ndërkaq po këtë aktivitet e ka mbështetur enkas Ambasada e Luksemburgut, si pjesë të programit kulturor “Festivali i muzikës GREEN, edicioni 4’t”

 Hapesira-me-e-mire-gjelberuese-shkollore

 Bazuar në nenin 17 pika (e), të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, neni 2,3,5 pika 5.3, neni 6, 50 pika 3,4,5; Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, neni 4, 5.2; Rregullores Komunale për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 02/2010; Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të OJQ “7 Arte” dhe Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve; Komuna e Mitrovicës të mërkurën ka shpall rezultatet e konkursit për projektin “Përzgjedhja e Kopshtit më të mirë në Mitrovicë për vitin 2014”.Për të realizuar këtë projekt, më parë dhe Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve në bashkëpunim me OJQ “7 Arte”, kanë përzgjedh komisionin vlerësues, detyrë e të cilit ka qenë pranimi dhe shqyrtimi i të gjitha aplikacioneve të kopshteve privateve dhe kopshteve të shkollave në Mitrovicë; analizimi i pamjeve të dërguara dhe dalja në vendshikim.
       

Komisioni ka gjatë punë së tij është bazuar në këto kritere: hapësira më e mirë e gjelbëruar, pastërtia dhe peizazhi, llojllojshmëria e bimëve dhe që pronari i kopshtit t’i takoj territorit administrativ të komunës së Mitrovicës.Gjatë punës së tij, komisioni ka shqyrtuar 14 aplikacione për kopshte private dhe janë vizituar të gjitha shkollat e Komunës së Mitrovicës dhe ën fund ka vlerësuar se kopshti më i mirë ishte ai i Ekrem Baranit, prandaj edhe i ndahet shpërblimi i parë, pastaj shpërblimin e dytë e fiton Rasim Aliu dhe të tretin Arbër Berisha. Hapësira më e mirë shkollore është shpallur ajo e shkolis së Shipolit, në vendin e dytë është renditur shkolla “Bedri Gjinaj” dhe në të tretin ajo “Migjeni”.

OJQ “7 Arte”, Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve dhe ndërmarrja “Agroserra” në Shipol, kanë ndarë shpërblime:për vendin e parë lule dhe bimë dekorues në vlerë prej 200 euro për vendin e parë, 150 euro për vendin e dytë dhe 100 euro për vendin e tretë. Mirënjohjet dhe shpërblimet përfituesve ua ka nda kryetari i Komunës, Agim Bahtiri, i cili më pastaj i ka vizituar hapësirat e shpërblyerea. Ai e ka vlerësuar lartë nismën drejtuesit të OJQ “7 Arte”, Lulzim Hoti dhe të drejtorit Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve, Enver Uka, duke thënë se kanë bërë një punë të mirë, sepse me këtë i kontribuojnë ambientit më të mirë. “Unë kam jetuar për shumë vite në Holandë, ku ka më së shumti gjelbërim dhe ku ambientet e hapësirat janë përplot me lule e drunj dekorativ e të tjerë. Gjelbërimi u hapësirave dhe mirëmbajtje e tyre, jo vetëm në kopshtet private dhe në ambientet shkollore, por edhe në ato publike, është me interes për qytetarët dhe ne kësaj do i kushtojmë shumë rëndësi. Të gjitha projektet që kanë këtë qëllim, komuna do i përkrah pa rezervë”, ka thënë kryetari Bahtiri.Përfituesit e vendeve të para kanë falënderuar organizatorët për mundësinë që ju kanë krijuar për të garuar në këtë aktivitet ambiental, duke thënë se shpresojnë që me këtë do të nxiten edhe qytetarët tjerë që të mirëmbajnë hapësirat gjelbëruese përreth objekteve të tyre të banimit.

Ky projekt është inicuar nga OJQ 7arte, dhe për vitin dytë me rradhë ka marrë mbështetjen edhe të Komunës së Mitrovicës, ndërkaq po këtë aktivitet e ka mbështetur enkas Ambasada e Luksemburgut, si pjesë të programit kulturor “Festivali i muzikës GREEN, edicioni 4’t”

 Hapesira-me-e-mire-gjelberuese-shkollore

 Bazuar në nenin 17 pika (e), të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, neni 2,3,5 pika 5.3, neni 6, 50 pika 3,4,5; Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, neni 4, 5.2; Rregullores Komunale për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 02/2010; Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të OJQ “7 Arte” dhe Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve; Komuna e Mitrovicës të mërkurën ka shpall rezultatet e konkursit për projektin “Përzgjedhja e Kopshtit më të mirë në Mitrovicë për vitin 2014”.Për të realizuar këtë projekt, më parë dhe Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve në bashkëpunim me OJQ “7 Arte”, kanë përzgjedh komisionin vlerësues, detyrë e të cilit ka qenë pranimi dhe shqyrtimi i të gjitha aplikacioneve të kopshteve privateve dhe kopshteve të shkollave në Mitrovicë; analizimi i pamjeve të dërguara dhe dalja në vendshikim.
       

Komisioni ka gjatë punë së tij është bazuar në këto kritere: hapësira më e mirë e gjelbëruar, pastërtia dhe peizazhi, llojllojshmëria e bimëve dhe që pronari i kopshtit t’i takoj territorit administrativ të komunës së Mitrovicës.Gjatë punës së tij, komisioni ka shqyrtuar 14 aplikacione për kopshte private dhe janë vizituar të gjitha shkollat e Komunës së Mitrovicës dhe ën fund ka vlerësuar se kopshti më i mirë ishte ai i Ekrem Baranit, prandaj edhe i ndahet shpërblimi i parë, pastaj shpërblimin e dytë e fiton Rasim Aliu dhe të tretin Arbër Berisha. Hapësira më e mirë shkollore është shpallur ajo e shkolis së Shipolit, në vendin e dytë është renditur shkolla “Bedri Gjinaj” dhe në të tretin ajo “Migjeni”.

OJQ “7 Arte”, Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve dhe ndërmarrja “Agroserra” në Shipol, kanë ndarë shpërblime:për vendin e parë lule dhe bimë dekorues në vlerë prej 200 euro për vendin e parë, 150 euro për vendin e dytë dhe 100 euro për vendin e tretë. Mirënjohjet dhe shpërblimet përfituesve ua ka nda kryetari i Komunës, Agim Bahtiri, i cili më pastaj i ka vizituar hapësirat e shpërblyerea. Ai e ka vlerësuar lartë nismën drejtuesit të OJQ “7 Arte”, Lulzim Hoti dhe të drejtorit Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve, Enver Uka, duke thënë se kanë bërë një punë të mirë, sepse me këtë i kontribuojnë ambientit më të mirë. “Unë kam jetuar për shumë vite në Holandë, ku ka më së shumti gjelbërim dhe ku ambientet e hapësirat janë përplot me lule e drunj dekorativ e të tjerë. Gjelbërimi u hapësirave dhe mirëmbajtje e tyre, jo vetëm në kopshtet private dhe në ambientet shkollore, por edhe në ato publike, është me interes për qytetarët dhe ne kësaj do i kushtojmë shumë rëndësi. Të gjitha projektet që kanë këtë qëllim, komuna do i përkrah pa rezervë”, ka thënë kryetari Bahtiri.Përfituesit e vendeve të para kanë falënderuar organizatorët për mundësinë që ju kanë krijuar për të garuar në këtë aktivitet ambiental, duke thënë se shpresojnë që me këtë do të nxiten edhe qytetarët tjerë që të mirëmbajnë hapësirat gjelbëruese përreth objekteve të tyre të banimit.

Ky projekt është inicuar nga OJQ 7arte, dhe për vitin dytë me rradhë ka marrë mbështetjen edhe të Komunës së Mitrovicës, ndërkaq po këtë aktivitet e ka mbështetur enkas Ambasada e Luksemburgut, si pjesë të programit kulturor “Festivali i muzikës GREEN, edicioni 4’t”

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP