Menu

Visioning the cultural center Tuneli i Parë

The workshop “Visioning the cultural center in the Tuneli i Parë started under the mentorship of Leunita Syla (MA). Students from different cities of Kosovo with profiles such as: architects, sociologists and anthropologists have come to Mitrovica to contribute to the drafting of the visions that emerged from the conversation with the community in the neighborhood of Tuneli i Parë.
This activity is organized by 7arte, while it is supported by the Swiss Office for Cooperation in Kosovo.

Alb:

Filloi punëtoria “Vizionimi i qendrës kulturore në Tunelin e Parë” nën mentorimin e Leunita Syla. Studentë nga qytete të ndryshme të Kosovës e me profile si: arkitektë, sociologë e antropologë kanë ardhur në Mitrovicë për të kontribuar drejt hartimit të vizioneve të dala nga bashkëbisedimi me komunitetin në qytezën Tuneli i Parë.
Ky aktivitet organizohet nga 7arte, ndërsa mbështet nga Zyra Zvicerrane për Bashkëpunim në Kosovë.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP