Menu

Takimi i parë në kuadër të iniciativës për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal       

Eng below:

Takimi i parë në kuadër të iniciativës për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal       

7Arte mori pjesë në takimin e parë për krijimin e Koalicionit të Organizatave të Edukimit Jo-formal, që u mbajt me datë 11.11.2021 në Prishtinë, si iniciativë e organizatës YMCA në bashkëpunim të ngushtë me organizatën IPKO Foundation.

Me këtë rast partnerët bashkë diskutuan për qëllimin e koalicionit, funksionalizimin dhe qeverisjen e tij, me qëllim të fuqizizimit të këtij sektori në Kosovë.

Koalicioni i Organizatave të Edukimit Jo-formal në Kosovë është një iniciativë e pavarur, gjithëpërfshirëse dhe unifikuese që synon të mbledh rreth vetes organizatat që janë aktive dhe angazhohen seriozisht për të ofruar aktivitete të edukimit jo-formal për rininë në Kosovë.

The first meeting in the framework of the initiative for the establishment of the Coalition of Non-Formal Education Organizations

7Arte participated in the first meeting for the establishment of the Coalition of Non-Formal Education Organizations, which was held on 11.11.2021 in Prishtina, as an initiative of the YMCA organization in close cooperation with IPKO Foundation.

On this occasion, the partners discussed together the purpose of the coalition, its functioning and governance, in order to strengthen this sector in Kosovo.

The Coalition of Non-Formal Education Organizations in Kosovo is an independent, comprehensive and unifying initiative that aims to bring together organizations that are active and seriously committed to providing non-formal education activities for youth in Kosovo.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP