Menu

Mitro të dua – modernizon muzeun

Muzeu i Mitrovicës së bashku me OJQ “7 arte” përmbyllën projektin “Mitro të dua” me ç’rast u përurua salla multimediale si dhe u prezantua videoja e shkurtë promovuese “Mitro të dua” . Në kuadër të këtij manifestimi njëherit u hap edhe ekspozita me fotografi “Imazhe nga Mitrovica e shekullit XX”.

Tash e tutje, Muzeu i qytetit ka edhe dhomën multimediale, ku mund të shfaqen dhe prezantohen projekte të ndryshme audio-vizuele që kanë karakter edukativ dhe shoqëror.

Ky projekt është mbështetur nga: Balkan Museum Network, Zyra e Ambasadës Amerikane në Prishtinë, DKRS-Komuna e Mitrovicës.

 

English:

Museum of Mitrovica in cooperation with the ” 7Arte ” NGO finalized the project ” Mitro I love you ” in which multimedia space was inaugurated and screened a short promotional video ” Mitro I love you ” In the context of this event at the same time a photo exhibition ” Images from Mitrovica from XX century ” was opened .

This project was supported by: Balkan Museum Network, the American Embassy Office in Pristina , DKRS Municipality of Mitrovica.

mitro te dua

Muzeu i Mitrovicës së bashku me OJQ “7 arte” përmbyllën projektin “Mitro të dua” me ç’rast u përurua salla multimediale si dhe u prezantua videoja e shkurtë promovuese “Mitro të dua” . Në kuadër të këtij manifestimi njëherit u hap edhe ekspozita me fotografi “Imazhe nga Mitrovica e shekullit XX”.

Tash e tutje, Muzeu i qytetit ka edhe dhomën multimediale, ku mund të shfaqen dhe prezantohen projekte të ndryshme audio-vizuele që kanë karakter edukativ dhe shoqëror.

Ky projekt është mbështetur nga: Balkan Museum Network, Zyra e Ambasadës Amerikane në Prishtinë, DKRS-Komuna e Mitrovicës.

 

English:

Museum of Mitrovica in cooperation with the ” 7Arte ” NGO finalized the project ” Mitro I love you ” in which multimedia space was inaugurated and screened a short promotional video ” Mitro I love you ” In the context of this event at the same time a photo exhibition ” Images from Mitrovica from XX century ” was opened .

This project was supported by: Balkan Museum Network, the American Embassy Office in Pristina , DKRS Municipality of Mitrovica.

mitro te dua

Muzeu i Mitrovicës së bashku me OJQ “7 arte” përmbyllën projektin “Mitro të dua” me ç’rast u përurua salla multimediale si dhe u prezantua videoja e shkurtë promovuese “Mitro të dua” . Në kuadër të këtij manifestimi njëherit u hap edhe ekspozita me fotografi “Imazhe nga Mitrovica e shekullit XX”.

Tash e tutje, Muzeu i qytetit ka edhe dhomën multimediale, ku mund të shfaqen dhe prezantohen projekte të ndryshme audio-vizuele që kanë karakter edukativ dhe shoqëror.

Ky projekt është mbështetur nga: Balkan Museum Network, Zyra e Ambasadës Amerikane në Prishtinë, DKRS-Komuna e Mitrovicës.

 

English:

Museum of Mitrovica in cooperation with the ” 7Arte ” NGO finalized the project ” Mitro I love you ” in which multimedia space was inaugurated and screened a short promotional video ” Mitro I love you ” In the context of this event at the same time a photo exhibition ” Images from Mitrovica from XX century ” was opened .

This project was supported by: Balkan Museum Network, the American Embassy Office in Pristina , DKRS Municipality of Mitrovica.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP