Menu

Komuniteti i artistëve të Mitrovicës diskuton për kulturën

Eng below:

Komuniteti i artistëve të Mitrovicës diskuton për kulturën

Në Muzeun e qytetit të Mitrovicës u mbajt takimi i radhës në mes të Ministrit Hajrullah Çeku dhe komunitetit artistik të Mitrovicës. Në takim morrën pjesë përfaqësuesë të komuniteteve artistike nga skena e pavarur kulturore si dhe institucionet e kulturës, varëse të DKRS-së, derisa moderues i këtij takimi  ishte drejtori i organizatës “7Arte” në Mitrovicë z. Lulzim Hoti. Pas fjalës hyrëse, një fjalim mirëseardhjeje e mbajti drejtoresha e drejtorisë për kulturë, rini e sport, Znj.Valdete Idrizi me çrast e vlerësoi nismën e dialogut të hapur me skenën kulturore dhe që për të është filluar nga qyteti i Mitrovicës.

Çështjet që morën fokusin e veçantë gjatë takimit, ishin: mungesa e hapësirave për ushtrimin e aktiviteteve kulturore, infrastruktura e dobët, pakënaqësitë me subvencionet, nevoja për trajtim më dinjitoz nga ligji i pagave, restaurimet e monumenteve kulturore, hartimi i ligjit për muzetë, e tema të tjera relevante dhe prekin interesat e komunitetit aktiv në fushën e kulturës. 

Drejtori  i organizatës “7Arte” theksoi se bashkëpunimi në mes të nivelit qendror dhe atij lokal përbën një risi për kulturën në Mitrovicë dhe se ky është një lajm i mirë për Mitrovicën. I njejti, propozoi që edhe në të ardhmen të organizohen debate të cilat trajtojnë më detajisht çështjet që i preokupojnë skenën kulturore, duke e zbritur në nivelin lokal, në mënyrë që të gjitha problematikat t’i adresojnë në bashkëpunim me drejtoreshën për Kulturë, Rini dhe Sport znj. Valdete Idrizi.

Ky takim qe inicuar dhe organizuar nga MKRS dhe kishte për qëllim adresimin e sfidave të përbashkëta dhe fuqizimin e rolit të komuniteteve dhe zhvillimin e politikave të nivelit qendror, çdoherë duke marrë idetë dhe sugjerimet e komunitetit të artistëve.

Mitrovica’s community of artists discusses culture

At Museum of Mitrovica,  another meeting was held between Minister of Culture, Youth and Sport Mr. Hajrulla Ceku and Mitrovica cultural community.

There took place so many representatives of Cultural Communities from the independed cultural scene, including Cultural institutions that are under the management of DKRS,  while in the meantime the moderator of this meeting was Mr. Lulzim Hoti director of  “7Arte”.

After the entry word, the Director of Culture, Youth and Sport,in Mitrovica  Mrs. Valdete Idrizi,   welcomed Minister Ceku and said that she appreciates the fact that the opened dialog between cultural scene started firstly in the city of Mitrovica.

The most significant topics that were mentioned during the meeting were these: The lack of Cultural facilities to perform cultural activities, week infrastructure, dissatisfaction with subsidies, the need for a much more dignified treatment by Wage Law, the restoration of cultural monuments, the drafting of Museum Law, and other relevant topics that are in the best interests of the active cultural community in Mitrovica.

The director of “7Arte”  emphasized that the collaboration between local and central level it’s a good news for the city of Mitrovica and it is something that didn’t happened before. He proposed to  continue the cooperation further, organizing debates in the near future by elaborating in more details issues that preoccupy the cultural scene. Always in collaboration with local institutions such as the “Director of Culture, Youth and Sport” Mrs. Valdete Idrizi  through which , the cultural scene can more easily address their troubles.

This meeting has been initiated by MCYS, and intended to address the common challenges, strengthening the role of communities, and to develop central level policies, always in cooperation with the cultural community

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP