Menu

Kinema e hapur n’Ibër 4

Mitrovicë: 31 Maj 2012

“Kinema e Hapur n’Ibër“ tashmë është shndërruar në një aktivitet tradicional, që promovon artistë vendor si dhe kinematografinë Evropiane.

Me 7,8,9 Qershor për të katërtën herë “7arte” organizon “Kinema e hapur n’Ibër”. Për dallim nga vitet e kaluara, këtë vit filmat do të shfaqen në dy lokacione: në Kej pranë urës kryesore dhe në oborrin e Muzeut të qytetit.

Në Kej, për tri ditë me radhë do të shfaqen filma artistik të metrazhit të gjatë, ndërsa në Muze do të shfaqen filma të metrazhit të shkurtër të realizuar nga autor të huaj dhe vendor. Në kuadër të programit do të promovohen krijues të rinj të filmit dokumentar, me ç’rast për herë të parë do të shfaqen 9 filma të shkurtër të realizuar përgjatë punëtorisë për film dokumentar DOKO YOMI ( Documenting Kosovo’s Youth in Mitrovica) si dhe mysafir special do të jetë regjisori i ri tiranas Gledis Bica.

Për të plotësuar kërkesat e audiencës, programi i sivjetmë ka përmbledhur zhanre më të larmishme, duke filluar nga filma të animuar, artistik, e dokumentar, po ashtu është paraparë të ketë edhe performanca muzikore nga rok-bende lokale.

Në Muze:

 • 07.06.2012: shfaqen filma të shkurtër nga “Doku Fest” dhe “ First Step”
 • 08.06.2012: shfaqen filma të shkurtër nga Rrjeti i Kinemasë së re Evropiane NISI MASA dhe platforma evropiane e filmave të shkurtër Daazo.
 • 09.06.2012: shfaqen 9 filma të shkurtër dokumentar nga punëtoria e filmit DOKO YOMI.

Në Kej:

Për tri net rresht shfaqen filma artistik të metrazhit të gjatë. Filmat do të projektohen në shirit filmik. Programi në fjalë është i shoqëruar edhe me aktivitete tjera argëtuese që do zgjasin deri në orët e mesnatës.

“Kinema e hapur n’Ibër” është mbështetur nga Ambasada Norvegjeze, DKRS- Komuna e Mitrovicës,Culture for all, NISI MASA, Daazo, Dokufest, First Step.

“Open air cinema in Ibar,” has now become a traditional activity that promotes local artists and European cinema.

Starting on 7th-9th of June “7arte” for the fourth time will organize “outdoor cinema in the river side of Ibar”.   Unlike previous years, this year longer movies will be shown in two locations:  In Kej near the main bridge and in the courtyard of museum.

In Kej, three days in a row, will show an artistic feature movies, while in the museum will present short films realized by local and European authors. The program will promote new creative documentaries, where for the first time will be screen nine short films made ​​during the documentary film workshop called-DOKO YOMI (Documenting Kosovo’s Youth in Mitrovica) and special guest will be the young director Gledis  Bica from Tirana.

To meet the demands of the audience, this year’s program has gained the most diverse genres, from early animated films, fiction, and documentary and is also planned a performance of local rock music bands.

In the museum:

 • 07/06/2012:  Short films “from Doku Fest” and “First Step Fest”
 • 08/06/2012:  Short films from the European Network of Young Cinema NISI MASA and Daazo.
 • 09/06/2012:  Short films from DOKO YOMI workshop.

Key:

 • 07/06/2012:  Alwin and the chipmunks-chipwrecked
 • 08/06/2012:  Mr. Poppers penguins
 • 09/06/2012:  Resident evil – Afterlife

 
“Ibar Open air cinema 4” is supported by the Norwegian Embassy, DKRS-Mitrovica Municipality, Culture for all, NISI MASA,  Daazo,  Dokufest, and First Step Fest 

“Otvoreni bioskop u Ibar”, sada je postala tradicionalna aktivnost koja promoviše lokalne umetnike kao i evropske kinematografije.

Juna 7,8,9 po četvrti put “7arte” ce organizovati “otvoreni bioskop u Ibru”. Za razliku od proslih  godina , ove godine filmovi će biti prikazani na dve lokacije: u Keju u blizini glavnog mosta i u dvorištu gradskog Muzeja.

U Keju,  tri dana za redom prikazace se duzi umetnicki filmovi , dok u muzeju će biti prikazani kratki filmovi realizovanih od strane domaćih i stranih autora. U okviru programa će se promovisati novi kreativni dokumentarni filmovi , gde po prvi put će se prikazati 9 kratkih  filmova snimljeni tokom rada za dokumentarni film DOKO-YOMA (Dokumentovanje Mladih na Kosovu u Mitrovici) i poseban gost biti ce mlad reziser Tirane Gledis Bica.

Da bi zadovoljili zahteve publike, ovogodišnji program je skupio najrazličitije žanrove, pocetkom od animiranih filmova, umetnosti, dokumentarnih i  takođe planira se muzička performansa lokalnih rok – bendova.

U muzeju:

 • 07.06.2012: Prikazuju se kratki filmovi  “iz Doku Fest ” i “First Step”
 • 08.06.2012: Prikazuju se kratki filmovi iz mreze  Novog Evropskog Bioskopa NISI MASA I evropska platforma  kratkih filmova Daazo.
 • 09.06.2012: Prikazuju se kratki filmovi iz radionice filmova DOKO YOMI.

U Kej:

Tri uzastopne noći pokazuju se umetnički duzi filmovi . Filmovi će biti projektovan na filmskoj traci. Program je praćen i od strane drugih zabavnih aktivnosti koje će trajati do ponoći.

“Otvoreni bioskop u Ibru” je podržan od strane Norveške ambasade, DKRS-Opštine Mitrovice, Culture for all, NISI MASA, Daazo, Dokufest, First Step Fest.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP