Menu

Hapat urban për ardhmëri të ripërtrishme

Bashkëpunimi i organizatës 7Arte me organizatat dhe rrjetet ndërkombëtare po rritet vit pas viti.

Këtë vit, me mbështetjen e donatorëve dhe partnerëve tanë, jemi përfshirë në një projekt të mrekullueshëm lidhur me praktikat urbane në Evropën Lindore; projekti përbëhet nga disa faza që do të zbatohen gjatë këtij viti.

Aktiviteti i parë ndërkombëtar u zhvillua në Stamboll të Turqisë nga 24-29 prill 2018 me çrast organizata 7Arte u përfaqësua nga Berna Xhemajli. Për më shumë lexoni linkun vijues, një raport të “Hapat Urban për Ardhmërinë e Ripërtrishme” të organizuar nga Rrjeti i Bashkëpunimit dhe Zhvillimit.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP