Menu

GREEN FEST 9- për Nanën Natyrë – Programi

PROGRAMI:

 

E martë, 23

 

10:00 – HBX UP!  Dialog Artistik për Fluturaket e Letrës.

14:00 – Dialog Artistik rreth Rise & Shine!

20:45 – Shfaqje filmi në terasën e 7Arte

 

E mërkurë, 24

 

Dialog Arti dhe HBX P4P për Nënën Natyrë, murale me artisten Fio

19:00 – “Waste and composting workshop” nga Gaia në 7Arte.

20:45 – Shfaqje filmash në terasën e 7Arte (animacion and film dokumentar)

21:15 – Diskutim: GAIA

 

E enjte, 25

 

08:30 –  HopeBox – Murale me/nga artistja Fio në qytet.

20:45 – Shfaqje filmi në terasën e 7Arte : Ferdonija – film dokumentar

21:20 – Diskutim: Gazmend Bajri (regjisor i filmit)

 

E premte, 26

20:00-00:00 Natë Muzikore në “Aqua Park” – Mitrovicë – (Mr Rez (DJ reggae), Sytë, Flaka Krelani, Gima & Band dhe Elton Deda)

 

 

GREEN FEST 9 – for Mother Nature

 

PROGRAM:

 

 

Tuesday 23th :

 

10:00 – HBX UP! Art Dialogue on the Kites/Backdrops

14:00 – Art Dialogue on our Rise & Shine!

20:45 – Film screening at 7Arte’s rooftop

 

Wednesday 24th :

 

Art-dialogue and HBX P4P for Mother Nature painting with Fio.

19:00 – “Waste and composting workshop” by Gaia at 7Arte.

20:45 – Film screening at 7Arte’s rooftop (animation and documentary film)

21:15 – Discussion: GAIA

 

Thursday 25th

 

08:30 –  HopeBox – Painting with/by Fio in town.

20:45 – Film screening at 7Arte’s rooftop: Ferdonija – documentary film

21:20 – Discussion: Gazmend Bajri (film director)

 

Friday 26th

 

20:00-00:00 Music Night at “Aqua Park” – Mitrovica – (Mr Rez (DJ reggae), Sytë, Flaka Krelani, Gima & Band dhe Elton Deda)

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP