Menu

7Arte e GAIA me aksione mjedisore në Mitrovicë

(SQ) GREEN FEST – Të dielën (23 Korrik 2017) fillojmë me aktivitetin e parë. Vullnetarët dhe anëtarët e 7Arte dhe T.W.O së bashku me pjesëmarrësit e GAIA do të bëjnë disa aksione mjedisore dhe punime artistike duke filluar nga qendra e qytetit dhe vazhduar drejt liqenit artificial të Mitrovicës. Kushdo që është i interesuar mund të na bashkangjitet. Takimi bëhet në ora 9:30 përball Komunës së Mitrovicës Jugore.

(EN) GREEN FEST – On Sunday (23rd July 2017) we start with the first activity. Our volunteers and members of 7 Arte and T.W.O. together with GAIA tour participants are going to do some environmental actions and artwork starting from the city center and heading to the artificial lake of Mitrovica. Everyone who is interested can join us. We will meet at 9.30 am in front of Municipality of Mitrovica South.

(SR) GREEN FEST – U nedelju (23 Jula. 2017) počinjemo sa prvom aktivnošću. Naši volonteri i članovi 7 Arte i T.W.O. zajedno sa učesnicima GAIA turneje će raditi neke ekološke akcije i umetnička dela, počevši od centra grada i krenuti u vještačko jezero u Mitrovici. Svako ko je zainteresovan može nam se pridružiti. Naći ćemo se u 9.30 časova ispred opštine Južna Mitrovica.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP