Menu

Mitrovica mes identiteteve

Në kuadër të projektit “Hapësirat Kulturore të Kosovës” 7Arte organizoi diskutimin publik “Mitrovica në mes identiteteve të ndryshme” ku folës kryesor qe politologu Nexhmedin Spahiu. Pas një retrospektive historike mbi rolin e Mitrovicës dhe zhvillimin e identiteteve nëpër dekada, Z.Spahiu konkludoi se është interes i Kosovës, në radhë të parë i Mitrovicës, që të krijojë […]

read more

Me kopshtari urbane dhe animacion 

       Në kuadër të projektit “Hapësirat Kulturore të Kosovës” 7Arte organizoi puntorinë për kopshtari urbane si dhe shfaqi një program të filmave të animuar për fëmijë. Ky aktivitet u organizua për nderë të ditës ndërkombtare të fëmijëve dhe përqoi mesazhin se fëmijeve tanë u duhet siguruar sa më shumë mjedise të gjelbra dhe […]

read more

Publikohet harta elektronike e Mitrovicës

Në kuadër të projektit “Analizimi dhe promovimi i trashëgimisë kulturore në Mitrovicë” publikohet edhe harta e parë elektronike e pikave/vendeve më të frekuentuara dhe preferuara nga qytetarët e Mitrovicës dhe jo vetëm. Harta elektronike e Mitrovicës tanimë është në verzionin fillestar, andaj ftohen të gjithë dashamirët e profesionistët e TK dhe historisë që të japin […]

read more

“Green Talks” për Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme

Në edicionin e radhës të “Green Talks” që organizohen në kuadër të projektit Green Fest 2019, i ftuari z.Hajrulla Çeku mbajti një prezantim për të ndarë përvojat e ndryshme në lidhje me temën “Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme”. Z. Çeku shpjegoi modelet më të mira të zhvillimit të qyteteve duke u bazuar në 17 Objektivat […]

read more

Fillohet me analizimin e promovimin e TK në Mitrovicë

Fillon të implementohet projekti “Analizimi dhe Promovimi i Trashëgimisë Kulturore në Mitrovicë”. Projekti synon të zhvillojë një analizë mbi gjendjen aktuale të Trashëgimisë Kulturore në Mitrovicë, e cila do të shërbejë si bazë për draftimin e Planit Komunal për Mbrojtje të Trashëgimisë Kulturore. Projekti “Analizimi dhe Promovimi i Trashëgimisë Kulturore në Mitrovicë” do të mundësoj […]

read more

Mbahet mbledhja vjetore e Kuvendit të Anëtarëve të 7Arte

Duke u mbështetur në Ligjin për Lirinë e Asocimit në Republikën e Kosovës dhe Statutin e organizatës 7Arte, me datë 29 tetor 2018, është mbajtur mbledhja vjetore e Kuvendit të Anëtarëve të organizatës 7Arte. Në këtë mbledhje Kryesues i Kuvendit është zgjedhur z.Naser Hajdari, ndërkaq sipas axhendës dhe pas diskutimeve të njëpasnjëshme, me shumicë votash […]

read more

Fillojnë përgaditjet për Green Fest 9

7 Arte si organizatore e festivalit tashmë tradicional “Green Fest” ka gjetur mbështetjen për përgaditjen paraprake të edicionit të rradhës, gjegjësisht edicionit të nëntë. Ditë më parë 7 Arte ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Balkan Green Foundation, me qëllim të përgaditjeve paraprake për festivalin në fjalë. Kjo nënkupton organizimin paraprak të “Green Talks” si dhe […]

read more

“Strategjia për Kulturë e Turizëm” do implementohet nga viti vijues

OJQ 7Arte organizoi debatin publik me temën “Strategjia për Kulturë e Turizëm – çka tutje?” në ambientet e sallës së sekretarisë së Kuvendit Komunal, me panelistët z.Tafil Peci, Drejtor nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, si dhe z.Shukri Gashi, Drejtor nga Drejtoria e Financave. Debati kryesisht u fokusua në mënyrat se si do të […]

read more

Eliza Hoxha – Bëje atë që dëshiron

Artistja e aktivistja e njohur Eliza Hoxha ishte prezantuesja e radhës në edicionin e 10’të të BarCamp Mitrovica, i cili u organizua në hapësirat e organizatës 7 Arte nën titullin “Bëje atë që dëshiron”. Duke rrëfyer mbi ëndrrat, ambiciet dhe sfidat e vazhdueshme ndër vite, Eliza ballafaqoi audiencën me punë e projekte të llojllojshme të […]

read more

Debat për rregulloren e Trashëgimisë Kulturore

Organizata 7 Arte organizoi debatin publik me temën “Rregullorja komuale për mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore”, temë e cila buroi nga kriteret të cilat duhen përmbushur nga Marrëveshja për Stabilizim dhe Asociim për nivel lokal. Sadije Jashari, nga Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale, u shpreh rreth respektimit të agjendes evropiane në nivel lokal, ku […]

read more
Showing 21 to 30 of 89 results
  TOP