Menu

Shërbime

Këndi Kreativ – hapësirë e cila mund të shfrytëzohet me qera për aktivitete të mbyllura kulturore, duke filluar si: promovim libri, net poetike, prezantime, debate, trajnime e mundësi të tjera. Hapësira e brendshme zë deri në 30 persona si dhe posedon një mini-bar për pije të ndryshme.

Në Këndin Kreativ mund ta shfrytëzoni bibliotekën e 7arte dhe të lexoni libra e revista të zhanreve dhe gjuhëve të ndryshme.

7Arte në kuadër të hapësirës së vet iu ofron edhe qasje interneti (WiFi) falas.

7Arte ofron edhe pajisje të video-projektimit dhe zërimit për nevoja të aktiviteteve të mbyllura dhe në ambient të hapur.

Stafi profesional i 7Arte ofron edhe këto lloje trajnimesh:

  • Shkrimi i projekt propozimit
  • Negociimi
  • Lidershipi dhe llojet e tij
  • Debate “Karl Popper”
  • Menaxhimi i projekteve
  • Arti i komunikimit
  • Roli i OJQ-ve dhe mediave,
  • Menaxhim i konfliktit
  • Stop and Act Show
  • Kurse bazike nga: Filmi, Fotografia. Piktura, Drama, etj)
Share this Post!

About the Author : 7 Arte


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

  TOP